Ngày 01/01/2017, công ty cổ phần Nam Phong vay 1.000 triệu đồng của ngân hàng BIDV, theo thỏa thuận công ty phải trả tiền cho BIDV 3 lần vào cuối mỗi năm, số tiền phải trả lần lượt là 300, 400, 500 triệu đồng, khoản tiền trả lần đầu tiên là ngày 31/12/2017. 

Hãy cho biết lãi suất mà công ty phải trả cho BIDV là bao nhiêu? 

 Năm 0   Năm 1   Năm 2   Năm 3 
                           (1,000)                       300                400               500
8.9%  IRR(A12:D12)     

 

 Năm 0   Năm 1   Năm 2   Năm 3 
             1,000       (300)       (400)       (500)
8.9%  IRR(A12:D12)   

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây