blank
Thủ tục xác định ưu đãi đầu tư

Câu hỏi: Thủ tục xác định ưu đãi đầu tư được tiến hành như thế nào?

Trả lời:

Theo nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư, thủ tục xác định ưu đãi đầu tư được chia thành hai loại là: thủ tục áp áp dụng ưu đãi đầu tư với dự án không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đối với dự án thuộc trường hợp Cấp giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư.

  • Đối với dự án đầu tư không thuộc trường hợp cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư căn cứ đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại luật đầu tư và quy định của pháp luật có liên quan để tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại Cơ quan áp dụng ưu đãi đầu tư.
  • Do đó, nhà đầu tư không cần tiến hành các thủ tục để xác định ưu đãi đầu tư với dự án của mình.
  • Đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư căn cứ nội dung ưu đãi đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư để hưởng ưu đãi đầu tư. Căn cứ áp dụng ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ là Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Thủ tục xác định ưu đãi đầu tư sẽ được tiến hành cùng với thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Ưu đãi đầu tư sẽ được ghi tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây