blank
blank

Hiệu lực văn bản và kê khai, nộp thuế GTGT

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015: + Tại Điều 154 quy định trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực: Văn bản quy phạm pháp...
blank

Chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ giáo dục trực tuyến và học...

Căn cứ Điều 16 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau: “Điều 16. Bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn 1....
blank

Cho vay mượn hàng hóa có phải lập hóa đơn?

Căn cứ theo Điều 3 Khoản 2 của Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau: “Trường hợp xuất máy móc, thiết bị, vật tư,...
blank

Mức phạt cụ thể trong các trường hợp làm mất hóa đơn GTGT

Theo điều 7, 9, 11, 12 Thông tư 10/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 176/2016/TT-BTC quy định mức xử phạt mất hóa đơn cụ thể như sau: Mức phạt mất hóa đơn bán hàng mua...
blank

Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Có 15 nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào, cụ thể như sau: Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu...
blank

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT được quy định cụ thể tại Điều 5, Thông tư 219/2013/TT-BTC như sau: Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng...
blank

Thủ tục hủy hóa đơn khi giải thể doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp giải thể, không hoạt động thì doanh nghiệp phải làm hồ sơ đóng mã số thuế gửi lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trong quá trình làm thủ tục...
blank

Mức phạt lập hóa đơn không đúng thời điểm

Căn cứ theo Thông tư 10 /2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn và Điều 11. Về Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng...
blank

Thuế GTGT của tiền thuê nhà cho người nước ngoài có được khấu trừ?

Theo Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC: “Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Trường hợp cơ sở kinh doanh có các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam công tác, giữ...
blank

Chi phí bảo hành sản phẩm có phải xuất hóa đơn?

Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định các trường hợp được xuất hóa đơn như sau: “…Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng...
blank

THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Quy định về Thời điểm xác định thuế GTGT được hướng dẫn cụ thể tại Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC. Thời điểm xác định thuế GTGT đối với hàng hóa. Đó là thời điểm chuyển giao quyền...
blank

Không đăng ký tài khoản ngân hàng có được khấu trừ thuế GTGT đầu...

Theo Công văn 4987 của Tổng cục Thuế ban hành ngày 26.10.2016, việc đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế chỉ là thủ tục, không ảnh hưởng đến việc doanh nghiệp hoàn thuế, khấu...
- Advertisement -
blank

Recent Posts

0988520592