Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2018

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH và Công văn 2159/BHXH-BT của BHXH Việt Nam áp dụng từ ngày 1/6/2017: Các khoản trích theo lương Trích vào Chi phí của DN Trích vào lương của NLĐ Tổng Bảo hiểm xã hội (BHXH) 17,5% 8% 25,5% Bảo hiểm y tế (BHYT) 3% 1,5% 4,5% Bảo hiểm...

Tính lãi chậm đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm...

Bài viết dưới đây xin giới thiệu tới bạn đọc cách tính lãi khi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN. Căn cứ vào Công văn 1379/BHXH-BT năm 2016 hướng dẫn tính lãi chậm đóng, truy thu bảo hiểm...
blank

Tiền lương tháng thứ 13 có phải đóng BHXH?

Tiền lương tháng 13 này chính là khoản tiền thưởng mà doanh nghiệp trả cho người lao động dựa vào kết quả làm việc của người lao động và sự tăng trưởng của công...
blank

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định: Tiền lương làm thêm giờ 1.1.  Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, được quy định như sau:   Tiền lương làm...
blank

Mẫu bảng chấm công

Để theo dõi ngày công làm việc thực tế, ngày nghỉ, nghỉ hưởng BHXH,… làm căn cứ tính trả lương, BHXH thưởng, trợ cấp… cho người lao động, bảng chấm công sẽ là công...
blank

Mức lương tối thiểu vùng mới nhất

Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc...
blank

Mức lương tối thiểu chung mới nhất

Mức lương tối thiểu chung hay mức lương cơ sở làm cơ sở tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của...
blank

Quy định bảo hiểm thất nghiệp mới nhất

Bảo hiểm thất nghiệp là một biện pháp hỗ trợ người lao động giải quyết tình trạng thất nghiệp, nhằm trợ giúp kịp thời cho người lao động trong thời gian chưa tìm kiếm được...
blank

Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ trợ cấp người lao động khi mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào...
blank

Cách tính lương hưu – mức hưởng hàng tháng mới nhất

Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ban hành ngày 20/11/2014 đã thông qua nhiều thay đổi trong quyền lợi cho người lao động, theo đó chế độ hưu trí mới sẽ được áp dụng...
blank

Tính lương hưu- Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Để tính ra tiền lương hưu hưởng hàng tháng của các đối tượng đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định, phụ thuộc vào mức đóng BHXH bình quân hàng tháng của người lao...
Cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Hạch toán tốt tiền lương là điều kiện cần thiết để tính toán chính xác chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm. Vì vậy nhiệm vụ của kế toán tiền lương và...
0988520592