blank
blank

Số thuế TNCN được giảm tại Khu kinh tế năm 2018

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018, ưu đãi giảm 50% số...
blank

Khấu trừ thuế TNCN trong chương trình khuyến mại bằng tiền

Ngày 10 tháng 7 năm 2018, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành công văn số 1760/CT-TTHT hướng dẫn lập chứng từ chi khuyến mại bằng tiền, trong đó quý khách hàng cần lưu...
blank

Hướng dẫn bổ sung thuế TNCN với phần thu nhập từ trúng thưởng từ...

Ngày 04 tháng 6 năm 2018, Cục Thuế tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 10134/CT-TT&HT hướng dẫn thêm về thuế TNCN đối với phần thu nhập trúng thưởng từ hoạt động bốc thăm...
blank

Chính sách thuế TNCN đối với khoản chi tiền học cho con của NLĐ...

Ngày 04 tháng 05 năm 2018, Cục thuế Tỉnh Bắc Ninh ban hành công văn số 808/CT-TTHT hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với khoản chi tiền học cho con của người nước...
blank

Sửa đổi các quy định về thuế TNDN và thuế TNCN trong Thông tư...

Ngày 16 tháng 3 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ...
blank

Một số lưu ý khi quyết toán thuế TNDN

Trong năm 2017, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế có ban hành một số văn bản hướng dẫn liên quan đến thuế TNDN, do đó doanh nghiệp cần lưu ý thêm một số...
blank

Quyết toán thuế TNCN năm 2017

Ngày 05 tháng 02 năm 2018, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành công văn số 5749/CT-TNCN hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2017. Crowe Horwath Vietnam xin được tổng hợp...
blank

Hồ sơ chứng minh số thuế TNCN đã nộp ở nước ngoài

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 6005/TCT-TNCN về hồ sơ chứng minh số thuế TNCN đã nộp ở nước ngoài. Theo đó, cá nhân thuộc đối tượng...
blank

Xác định thuế TNDN, thuế TNCN của chi phí tư vấn thuế TNCN cho...

Ngày 06 tháng 12 năm 2017, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành công văn số 79003/CT-TTHT hướng dẫn về cách xác định thuế TNDN, thuế TNCN đối với chi phí tư vấn thuế...
blank

Xác định thuế TNCN đối với chi phí làm thẻ tạm trú, visa, giấy...

Ngày 25 tháng 08 năm 2017, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 3867/TCT-TNCN trả lời thắc mắc về chi phí làm thẻ tạm trú, visa, làm giấy phép lao động khi xác định...
blank

Chính sách thuế TNCN đối với tiền học phí cho nhân viên

Ngày 15 tháng 11 năm 2017, Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 5249/TCT-TNCN hướng dẫn về chính sách thuế TNCN đối với tiền học phí của các chương trình Kế toán/kiểm toán quốc tế ACCA. Theo...
Chính sách thuế TNCN đối với người nước ngoài

Chính sách thuế TNCN đối với người nước ngoài

Ngày 18 tháng 10 năm 2017, Cục thuế Hà Nội ban hành Công văn số 68151/CT-TTHT hướng dẫn về tính thuế TNCN cho người nước ngoài. Theo đó: Trường hợp chuyên gia nước ngoài...
- Advertisement -
blank

Recent Posts

0988520592