blank
blank

Mức phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Mức phạt tội trốn thuế, gian lận thuế được quy định tại Điều 13, Thông tư 166/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 là mức phạt tiền áp dụng với tổ chức. Mức phạt tiền đối...
blank

Các hành vi trốn thuế của doanh nghiệp

Trốn thuế là việc thực hiện các phương thức mà pháp luật không cho phép để giảm số thuế phải nộp vào NSNN. Cụ thể những hành vi được coi là trốn thuế được...
blank

Xác định thu nhập tính thuế TNDN đối với thu nhâp từ chuyển nhượng...

Căn cứ Điều 15, Thông tư 78/2014/TT-BTC: Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán Là thu nhập có được từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác...
blank

Tiền đặt cọc bị mất do vi phạm hợp đồng có được đưa vào...

Theo khoản 1 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC: “Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản...
blank

Xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng...

Xác định thu nhập từ chuyển nhượng BĐS và thu nhập chịu thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS căn cứ theo Điều 16, Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định cụ thể như sau: ...
blank

Giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ

Giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ Đối với các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ được giảm thuế TNDN như thế nào? Theo Điều 21 Thông tư 78/2014/TT-BTC...
blank

Đối tượng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối tượng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Câu hỏi: Đối tượng ưu đãi thuế TNDN bao gồm những đối tượng nào? Trả lời: Theo quy định của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp và nghị...
blank

Xác định thu nhập chịu thuế TNDN từ hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Căn cứ Điều 1 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 3, Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật Thuế TNDN, cụ thể như sau: Thu nhập chịu thuế Doanh nghiệp Việt Nam...
blank

Đối tượng chịu thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản

Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản có thuộc đối tượng chịu thuế TNDN không? Mời quý độc giả theo dõi bài viết dưới đây. Đối tượng tính thuế Doanh nghiệp...
blank

Các trường hợp tính thuế TNDN từ chuyển nhượng chứng khoán

Căn cứ Điều 15, Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán khi tính thuế TNDN, cụ thể như sau: Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp là thu...
blank

Một số lưu ý về chi phí công tác trong doanh nghiệp

Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác: Theo Thông tư 97/2010/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/07/2010: Đối với các đối tượng Lãnh đạo cấp cao thực hiện theo quy định hiện hành của...
blank

Quy định về chi phí đi công tác trong doanh nghiệp

Chi phí đi công tác(công tác phí) là khoản chi phí để trả cho người đi công tác trong nước bao gồm: Tiền phương tiện đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ...
- Advertisement -
blank

Recent Posts

0988520592