1. Hồ sơ khai thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên):

Hồ sơ khai quyết toán thuế tài nguyên bao gồm:

+ Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu số 02/TAIN

+ Các tài liệu liên quan đến việc miễn, giảm thuế tài nguyên kèm theo (nếu có).

Hồ sơ khai thuế tài nguyên tháng là : Tờ khai thuế tài nguyên mẫu số 01/TAIN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

  1. Nơi nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên

Tổ chức, cá nhân thu mua tài nguyên đăng ký nộp thuế tài nguyên thay cho tổ chức, cá nhân khai thác nhỏ lẻ thì thực hiện nộp hồ hướng dẫn cách kê khai thuế tài nguyên sơ khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ sở thu mua tài nguyên.

Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thiên nhiên nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Tổ chức được giao bán loại tài nguyên thiên nhiên bị bắt giữ, tịch thu thực hiện nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên theo từng lần phát sinh cho Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế nơi bán tài nguyên quy định.

  1. Thời hạn nộp tờ hồ sơ khai thuế tài nguyên:

+ Khai thuế tài nguyên tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

+ Báo cáo quyết toán thuế tài nguyên năm: Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

  1. Kê khai thuế tài nguyên theo phương pháp khoán thực hiện theo hướng dẫn sau:

Cách xác định số thuế tài nguyên phải nộp theo phương pháp khoán cụ thể như sau:

– Căn cứ vào tài liệu khai thuế của Hộ nộp thuế khoán về doanh thu, thu nhập, sản lượng, cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế, kết quả điều tra doanh thu thực tế,

– Đối với Hộ nộp thuế khoán hoạt động theo hình thức nhóm cá nhân kinh doanh, cơ quan thuế căn cứ thu nhập chịu thuế ấn định của nhóm, tỷ lệ phân chia thu nhập và khai thuế giảm trừ gia cảnh của từng thành viên để tính.

– Số thuế khoán được xác định cho từng quý và ổn định trong một năm.

– Trường hợp Hộ nộp thuế khoán có thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh hoặc quy mô, sản lượng khai thác tài nguyên, khoáng sản thì cơ quan thuế điều chỉnh lại số thuế khoán và ổn định trong thời gian còn lại của năm tính thuế.

  1. Quyết toán thuế tài nguyên

Tờ khai theo tháng: Bạn phải làm tờ khai quyết toán thuế tài nguyên cho kỳ thuế năm dương lịch → Thời hạn nộp báo cáo: chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Tờ khai theo lần phát sinh: Kết thúc mỗi hợp đồng hoặc lần kê khai nộp thuế của một đợt thu mua, khai thác, bạn cũng phải làm tờ khai quyết toán cho những lần đã kê khai, nộp thuế → Thời hạn nộp báo cáo: chậm nhất ngày thứ 45 kể từ ngày kết thúc hợp đồng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây