blank
blank

Khấu trừ thuế GTGT đối với thuế GTGT do CQ Hải quan ấn định

Ngày 21 tháng 09 năm 2018, Cục  thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành công văn số 3037/CT-TTHT hướng dẫn kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với số thuế GTGT do cơ quan Hải...
blank

Hạch toán chi phí đối với thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu...

Ngày 28 tháng 11 năm 2017, Tổng Cục thuế ban hành công văn số 5475/TCT-CS hướng dẫn về việc hạch toán chi phí đối với khoản thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu...
blank

Chứng từ điện tử không được chấp nhận trong kê khai, nộp thuế

Ngày 17 tháng 7 năm 2018, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 2796/TCT-DNL hướng dẫn về chính sách thuế đối với việc sử dụng chứng từ điện tử cho mục đích kê...
blank

Rủi ro bị truy thu thuế nhập khẩu và thuế GTGT khâu nhập khẩu

Phí bản quyền, phí giấy phép có thể bị tính vào trị giá hải quan của hàng nhập khẩu. Để tránh rủi ro bị truy thu thuế do nộp thiếu thuế nhập khẩu và...
blank

Chứng từ thanh toán khoản hỗ trợ chi phí vận chuyển

Ngày 30 tháng 5 năm 2018, Cục Thuế tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 9873/CT-TT&HT hướng dẫn về chứng từ thanh toán khoản hỗ trợ chi phí vận chuyển. Theo đó: Trường hợp...
blank

Hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu

Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành công văn số 5537/BTC-CST hướng dẫn đối với hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu rồi xuất khẩu. Theo đó: Từ ngày 01/07/2016 đến trước ngày...
blank

Thuế GTGT khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ngày 03 tháng 4 năm 2018, Cục thuế Thành phố Đà Nẵng ban hành công văn số 1159/CT-TTHT hướng dẫn tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất....
blank

Chính sách thuế đối với khoản chi hỗ trợ cho nhà phân phối

Ngày 13 tháng 3 năm 2018, Cục Thuế tình Bình Dương ban hành công văn số 4285/CT-TT&HT về chính sách thuế đối với khoản chi hỗ trợ cho nhà phân phối. Theo đó: Trường hợp Công ty...
blank

Sử dụng hóa đơn GTGT nhiều hơn một trang

Ngày 23 tháng 3 năm 2018, Cục Thuế tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 4716/CT-TT&HT hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn GTGT nhiều hơn một (01) trang. Theo đó: Trường hợp...
blank

Lập hóa đơn GTGT đối với khoản chi hộ khách hàng

Ngày 19 tháng 3 năm 2018, Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành công văn số 10384/CT-TTHT giải đáp vướng mắc liên quan đến việc lập hóa đơn GTGT đối với khoản chi...
blank

Kê khai hóa đơn tiền đặt cọc từng đợt theo hợp đồng

Ngày 29 tháng 3 năm 2018, Cục Thuế tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 5009/CT-TT&HT hướng dẫn chính sách thuế liên quan về việc khai hóa đơn tiền đặt cọc từng đợt...
blank

Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi các quy định về thuế GTGT và thuế TNDN

Ngày 15 tháng 12 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và...
- Advertisement -
blank

Recent Posts

0988520592