1-Thành lập mới Công ty TNHH, Cổ Phần, chi nhánh, văn phòng đại diện = 2.000K

2- Thay đổi ngành nghề, số điện thoại, địa chỉ, thay đổi chủ sở hữu, người đại diện, tăng vốn, giảm vốn, tên công ty = 1.300K 

3- Giải thể Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện = 1.500K 

4- Tạm ngừng, hoạt động trước thời hạn = 700K

5- Lập địa điểm kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh, chấm đứt địa điểm kinh doanh = 700K 

6- Biển công ty  = 150K 

7- Khắc dấu tròn = 300K 

8- Dấu chức danh  = 150K

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây