Được phép sử dụng hóa đơn đặt in đến 31/10/2020

Ngày 05 tháng 11 năm 2018, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 4311/TCT-CS về thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP. Quý khách hàng cần lưu ý: Trong thời...

Vốn hóa chi phí lãi vay khi mua sắm máy móc, thiết bị

Ngày 21 tháng 11 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành công văn số 14494/BTC-QLKT trả lời cho Công ty TNHH Crowe Việt Nam (hoạt động trong lĩnh vực tư vấn kế toán – kiểm toán) về...
blank

Thuế nhà thầu nước ngoài đối với hoạt động môi giới bán hàng

Ngày 31 tháng 10 năm 2018, Cục Thuế tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 19406/CT-TT&HT hướng dẫn thuế nhà thầu nước ngoài đối với hoạt động môi giới bán hàng, theo đó: Trường...
blank

Rủi ro bị truy thu thuế nhập khẩu và thuế GTGT khâu nhập khẩu

Phí bản quyền, phí giấy phép có thể bị tính vào trị giá hải quan của hàng nhập khẩu. Để tránh rủi ro bị truy thu thuế do nộp thiếu thuế nhập khẩu và...
blank

Các lưu ý về chứng nhận xuất xứ hàng hóa kể từ ngày 25/12/2017

Ngày 25 tháng 12 năm 2017, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 8382/TCHQ-GSQL về việc tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ hàng hóa trong quá trình làm thủ...
blank

Kê khai thuế nhà thầu đối với cá nhân người nước ngoài cung cấp...

Ngày 23 tháng 11 năm 2017, Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 5392/TCT-TNCN về việc kê khai thuế Nhà thầu đối với cá nhân người nước ngoài ký hợp đồng cung...
blank

Công văn hỏa tốc giải đáp vướng mắc thực hiện Luật thuế xuất nhập...

Ngày 20 tháng 11 năm 2017, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 7599/TCHQ-TXNK, trong đó tổng hợp các vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố về...
Khoản tiền BHYT trong công thức xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi

Khoản tiền BHYT trong công thức xác định thu nhập làm căn cứ quy...

Tại Công văn 2037/BTC-TCT ngày 16 tháng 02 năm 2017, Bộ tài chính đã có ý kiến về việc quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) của...
0988520592