blank
blank

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MẪU “THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI,...

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014; Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của...
blank

Công văn về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Ngày 23/04/2019, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 6547/CT-TT&HT về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. Nội dung cụ thể như sau: Trường hợp Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài...
blank

Công văn quyết toán thuế TNCN Hà Nội

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014; Thông tư số 128/TT-BTC ngày 05/9/2014, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015; Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. Năm 2018...
blank

Chi phí đối với người lao động nước ngoài không được cấp giấy phép...

Tại Điều 169, Điều 171 và Điều 172 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 quy định về điều kiện của lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và...
blank

Thông báo nâng cấp phần mềm HTKK

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.1.8 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và một số nội dung phát sinh      Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp...
blank

6 công việc quan trọng Nhân sự, Kế toán cần làm trong tháng 02/2019

Trong tháng 02/2019, những người làm công tác Nhân sự, Kế toán cần làm 06 công việc quan trọng sau đây: 1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 01/2019 (nếu có) – Thời hạn: Trước...
blank

Mức đóng BHXH, BHYT và BHTN từ tháng 1/2019

Từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/ tháng. Từ 1/1/2019, mức lương tối thiểu vùng từ 2.920.000 đồng/ tháng đến 4.180.000 đồng/ tháng. Cơ sở pháp lý: Luật BHXH 58/2014/QH13; Luật việc...
blank

BHXH TP. Hồ Chí Minh: Phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng...

Ngày 20 tháng 12 năm 2018, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh ban hành công văn số 2717/BHXH-QLT hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ ngày 01/01/2019 tới các...
Nghị định 121/2018/NĐ-CP - Doanh nghiệp siêu nhỏ được miễn thủ tục gửi thang bảng lương

Nghị định 121/2018/NĐ-CP – Doanh nghiệp siêu nhỏ được miễn thủ tục gửi thang...

Ngày 13 tháng 9 năm 2018, Chính Phủ ban hành Nghị định số 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính...
blank

Chuyển lợi nhuận tích lũy nhiều năm ra nước ngoài

Ngày 15 tháng 08 năm 2018, Cục Thuế TP Hà Nội ban hành công văn số 57077/CT-TTHT hướng dẫn về thực hiện chuyển lợi nhuận tích lũy ra nước ngoài. Theo đó: Công ty đã...
blank

Quy trình thu BHXH, BHYT được sửa đổi, bổ sung

Ngày 16/7/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quyết định 888/QĐ-BHXH sửa đổi quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn...
blank

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử

Ngày 02 tháng 7 năm 2018, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành công văn số 1678/CT-TTHT hướng dẫn về sử dụng hóa đơn điện tử. Theo đó: Chữ ký người mua trên hóa...
- Advertisement -
blank

Recent Posts

0988520592