blank
blank

Tính giá thành theo phương pháp hệ số

Phương pháp này áp dụng cho trường hợp doanh nghiệp sử dụng cùng 1 quy trình sản xuất, sử dụng cùng một loại nguyên vật liệu nhưng kết quả sản xuất thu được nhiều...
blank

Cách tính giá thành theo phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ

Điều kiện áp dụng phương pháp Áp dụng với doanh nghiệp trong trường hợp cùng một công nghệ sản xuất kết quả ngoài sản phẩm chính còn thu được cả sản phẩm phụ. Điều kiện...
blank

Phương pháp trích khấu hao TSCĐ theo khối lượng, số lượng sản phẩm

Căn cứ Thông tư 45/2013/TT-BTC: Đối tượng áp dụng: Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp này là các loại máy móc, thiết bị thỏa...
blank

Cách tính giá thành theo phương pháp đơn đặt hàng

Có nhiều phương pháp để tính giá thành sản phẩm như phương pháp giản đơn, phương pháp tỷ lệ, phương pháp hệ số… Mỗi phương pháp đều có tính ưu nhược điểm khác nhau...
blank

Cách tính giá thành theo phương pháp trực tiếp (giản đơn)

Các doanh nghiệp sản xuất luôn hướng tới việc giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh. Do vậy nếu công tác kế toán chi phí thực hiện tốt sẽ...
Cách tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ

Cách tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ

Phương pháp tính giá thành là một phương pháp hay hệ thống các phương pháp được sử dụng để tính giá thành đơn vị sản phẩm. Tùy thuộc vào tình hình sản xuất, đặc...
Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số

Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số

Tính giá thành sản phẩm là công việc quan trọng của kế toán  thực hiện các kỹ thuật tính toán chi phí cho từng đối tượng giá thành. Việc tính giá thành trong từng DN,...
Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

Sản phẩm dở dang là những sản phẩm chưa kết thúc giai đoạn chế biến, còn đang nằm trong quá trình sản xuất. Đánh giá sản phẩm dở dang là việc xác định chi...
- Advertisement -
blank

Recent Posts

0988520592