Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong 6 tháng có phải nộp...

Hỏi: Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong 6 tháng  có phải nộp thuế thu nhập cá nhân? Đáp: Việc xác định một đối tượng cụ thể nào đó có phải chịu thuế thu nhập...

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân?

Hỏi: Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân? Đáp: Căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam về thuế thu nhập cá nhân, đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định...
blank

Các đối tượng nào được áp dụng mức thuế ưu đãi thuế thu nhập...

Hỏi: Các đối tượng nào được áp dụng mức thuế ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp? Đáp:  Các đối tượng được hưởng mức thuế ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại các...
blank

Mức thuế suất thuế TNDN áp dụng cho các đối tượng Doanh Nghiệp như...

Hỏi: Mức thuế suất thuế TNDN áp dụng cho các đối tượng Doanh Nghiệp như thế nào? Đáp: Mức thuế suất chung cho các Doanh Nghiệp là 22% và từ ngày 01/01/2016 là 20% (Không áp...
blank

Giải đáp thắc mắc thuế thu nhập doanh nghiệp- phần 2

Câu hỏi 5: Các khoản chi phí nào không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế? Đáp: Các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: Khoản...
blank

Giải đáp thắc mắc thuế Thu nhập doanh nghiệp – phần 1

Câu hỏi 1: Ai là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ( Thuế TNDN)? Đáp:  Doanh nghiệp nộp thuế trong thuế TNDN không giống với khái niệm Doanh nghiệp được hiểu theo pháp luật kinh...
0988520592