ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NHÀ THẦU TRONG NƯỚC

Thực hiện ưu đãi với nhà thầu trong nước được thực hiện theo quy định tại Điều 6, Nghị định 63/2014/NĐ-CP cụ thể như sau: Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, việc ưu đãi đối với...

Thủ tục xác định ưu đãi đầu tư

Câu hỏi: Thủ tục xác định ưu đãi đầu tư được tiến hành như thế nào? Trả lời: Theo nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật...
blank

Đối tượng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu hỏi: Đối tượng ưu đãi thuế TNDN bao gồm những đối tượng nào? Trả lời: Theo quy định của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp và nghị định 218/2013/NĐ-CP, đối tượng ưu đãi thuế thu...
blank

Trường hợp văn bản pháp luật mới ban hành làm thay đổi các ưu...

Hỏi: Trường hợp văn bản pháp luật mới ban hành làm thay đổi các ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư đang được hưởng thì giải quyết như thế nào? Đáp: Trong trường hợp Cơ quan...
blank

Đối tượng nào được hưởng ưu đãi đầu tư? Có các hình thức ưu...

Câu hỏi 1: Các đối tượng nào được hưởng ưu đãi đầu tư? Đáp:  Theo Luật đầu tư số 67/2014/QH13; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật...
blank

Doanh nghiệp có lỗ được chuyển sang năm sau thì số lỗ này có...

Câu hỏi 1: Doanh nghiệp có lỗ được chuyển sang năm sau thì số lỗ này có được trừ vào thu nhập tính thuế hay không? Đáp: Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh...
blank

Đối tượng và thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước?

Câu hỏi: Đối tượng và thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước? Trả lời: Mỗi đối tượng có thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước khác nhau, được quy...
blank

Các trường hợp được miễn thuế xuất nhập khẩu đối với doanh nghiệp sản...

Hỏi: Các trường hợp được miễn thuế xuất nhập khẩu đối với doanh nghiệp sản xuất, chế xuất? (phần 2) Đáp: Để tiếp nối bài trước về 2 trường hợp miễn thuế đối với hàng hóa xuất...
blank

Các trường hợp được miễn thuế xuất nhập khẩu đối với doanh nghiệp sản...

Hỏi: Trường hợp nào được miễn thuế xuất nhập khẩu đối với doanh nghiệp sản xuất, chế xuất? (Phần 1) Đáp: Các doanh nghiệp sản xuất, chế xuất được miễn thuế xuất nhập khẩu trong...
blank

ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI ĐẤU THẦU QUỐC TẾ

Đối với các nhà thầu quốc tế thuộc các gói thầu khác nhau sẽ được hưởng những ưu đãi như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin đến bạn đọc...
blank

Thủ tục đổi tên công ty và người đại diện như thế nào? Công...

Câu hỏi: Thủ tục đổi tên công ty và người đại diện như thế nào? Công ty tôi là công ty TNHH MTV Trả lời: Về thủ tục đổi tên công ty đối với công...
blank

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp có...

Câu hỏi: Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp có phải xin dự án đầu tư?  Trả lời: Theo Luật Đầu tư 2015, quy định về việc thực hiện cấp...
0988520592