Ngày 14 tháng 4 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định về mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo đó tỷ lệ mà người sử dụng lao động hàng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được điều chỉnh như sau:

Giảm mức đóng BHXH cho người sử dụng lao động từ ngày 01/6/2017

  • Giảm từ 1% xuống còn 0.5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2014 (trừ đối tượng là người giúp việc).
  • Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 đến dưới 03 tháng sẽ thực hiện quy định nêu trên kể từ ngày 01/01/2018.

Theo đó, tổng mức BHXH do người sử dụng lao động phải đóng hàng tháng sẽ giảm từ 18% xuống còn 17,5%.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/6/2017

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây