Ngày 06 tháng 12 năm 2017, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành công văn số 79003/CT-TTHT hướng dẫn về cách xác định thuế TNDN, thuế TNCN đối với chi phí tư vấn thuế TNCN cho người lao động nước ngoài.

Theo đó, đối với các khoản chi phí tư vấn thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài phát sinh trong trường hợp công ty ký hợp đồng thuê tư vấn thuế TNCN cho đích danh cá nhân hoặc một nhóm cá nhân:

  • Về thuế TNDN: Khoản chi phí này không phục vụ sản xuất kinh doanh đồng thời không được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi, do đó không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Về thuế TNCN: Khoản chi phí này tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây