blankNgày 13 tháng 3 năm 2018, Cục Thuế tình Bình Dương ban hành công văn số 4285/CT-TT&HT về chính sách thuế đối với khoản chi hỗ trợ cho nhà phân phối. Theo đó:

Trường hợp Công ty có hợp đồng thỏa thuận với nhà phân phối mà theo đó nhà phân phối sẽ nhận khoản tiền hỗ trợ theo quy định thì khi chi tiền hỗ trợ này, Công ty thực hiện như sau:

Về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

  • Nếu Công ty chi hỗ trợ bằng tiền mặt chỉ nhằm mục đích hỗ trợ cho các khách hàng thì Công ty lập chứng từ chi, bên nhận tiền hỗ trợ lập chứng từ thu theo quy định của pháp luật và không phải lập hóa đơn, kê khai, tính nộp thuế GTGT.
  • Nếu Công ty chi tiền hỗ trợ cho khách hàng nhận tiền của Công ty để thực hiện dịch vụ cho Công ty như khuyến mãi, quảng cáo… thì khách hàng phải lập hóa đơn, kê khai, nộp
    thuế GTGT theo quy định.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

  • Đối với khoản chi hỗ trợ này Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nêu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây