Hỏi: Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong 6 tháng  có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

blank

Đáp:

Việc xác định một đối tượng cụ thể nào đó có phải chịu thuế thu nhập các nhân hay không, chúng ta căn cứ vào 03 yếu tố:

  1. Cá nhân cư trú hay không cư trú?
  2. Thu nhập phát sinh có thuộc khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân hay không?
  3. Thu nhập phát sinh trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam?

Cá nhân cư trú chịu thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập phát sinh cả trong lẫn ngoài lãnh thổ Việt Nam, trong khi đó cá nhân không cư trú chỉ chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Trong trường hợp người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong 6 tháng, có 2 trường hợp xảy ra như sau:

  • Trường hợp người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong 6 tháng của cùng một năm tương đương 183 ngày thì được xác định là cá nhân cư trú, lúc đó, người nước phải chịu thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.
  • Trường hợp người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong 6 tháng nhưng thuộc 2 năm khác nhau thì được xác định là cá nhân không cư trú, lúc đó, người nước ngoài phải chịu thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ việt Nam.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây