Ngày 22 tháng 11 năm 2016, Quốc hội đã ban hành Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. Theo đó:  

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

  • Kinh doanh pháo nổ được bổ sung vào danh mục “Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh”;
  • Thay thế Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (ban hành kèm luật này);
  • Quy định về các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sau đây có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2017:
  • Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị;
  • Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây