Ngày 5 tháng 9 năm 2017, Cục thuế Bình Dương ban hành Công văn số 15603/CT-TTHT hướng dẫn về việc chuyển khoản thanh toán qua tài khoản cá nhân.

Chứng từ khi thanh toán bằng thẻ tín dụng của cá nhân

Theo đó, đối với trường hợp Công ty ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Công ty sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho người bán, sau đó Công ty sẽ thanh toán cho cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản của Công ty vào tài khoản của cá nhân và hình thức thanh toán này được quy định cụ thể tại quy chế quản lý tài chính của Công ty hoặc Quyết định về việc ủy quyền của Công ty cho cá nhân; đồng thời các khoản chi nêu trên có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gồm:

  • Hoá đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên và mã số thuế của Công ty,
  • Hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của Công ty cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với Công ty,
  • Chứng từ chuyển tiền từ tài khoản cá nhân cho người bán (trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ từ 20 triệu đồng trở lên),
  • Chứng từ chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty cho cá nhân.

thì hình thức thanh toán trên được coi là đáp ứng đủ điều kiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, làm căn cứ để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Công ty có trách nhiệm lập và theo dõi danh sách các tài khoản thẻ tín dụng cá nhân của người lao động được ủy quyền để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ theo hình thức nói trên và cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi cần.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây