Bài tập 1: Công ty cổ phần Hoàng Hà đã phát hành một loại trái phiếu có mệnh giá là 100.000đ, lãi suất trái phiếu là 10%/ năm, mỗi năm trả lãi 1 lần vào cuối năm với thời hạn 5 năm. Loại trái phiếu này đã lưu hành 2 năm và trả lãi 2 lần. Hiện trái phiếu đang được rao bán với giá là 105.000 đồng.

  1. Một nhà đầu tư dự tính nếu đầu tư vào trái phiếu trên thì tỷ suất sinh lời đòi hỏi là 9%/ năm và nắm giữa cho đến khi đáo hạn. Vậy người đó có nên mua trái phiếu với giá rao bán trên không?
  2. Nếu nhà đầu tư chỉ có ý định nắm giữ 2 năm rồi bán đi với mức giá ước tính là 103.000 đồng. Với tỷ suất sinh lời đòi hỏi là 9% thì giá mua nên là bao nhiêu?
 Bài số 1       
 a. người đó có nên mua trái phiếu với giá rao bán trên không? 
 Ta có dòng tiền của trái phiếu đáo hạn     
                                         –                     1                   2                     3
 CFt            10,000           10,000           110,000
 P=          102,531  KL: không mua   
 b. Nếu nắm giữ 2 năm rồi bán     
 Ta có dòng tiền của trái phiếu      
 CFt            10,000         113,000  
 P=          104,284    

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây