Bài tập 8: Hôm nay, Công ty Thịnh Phát đi vay ngân hàng Vietcombank được 1.000 triệu đồng. Hai bên thỏa thuận số tiền công ty Thịnh Phát phải thanh toán cho Vietcombank trong 3 năm như sau:

+ Năm 1: 600 triệu đồng

+ Năm 2: 4000 triệu đồng

+ Năm 3: 200 triệu đồng

  1. Hãy xác định lãi suất hàng năm của khoản vay là bao nhiêu?
  2. Giả thiết, công ty Thịnh Phát chỉ muốn lãi suất 8%/ năm thì khoản phải trả năm thứ 3 là bao nhiêu?
 Bài tập 8         
 Câu 1   Năm 1   Năm 2   Năm 3   
                           (1,000)                       600                400               200  
11.8%  IRR(A76:D76)       
 Câu 2   Năm 1   Năm 2   Năm 3   
                           (1,000)                       600                400    
                             898.5  NPV(8%,B79:C79)     
                           (101.5)  Số tiền hiện tại năm thứ 3 PV     
                             127.9  là số tiền phải trả năm thứ 3   101.5*(1+8%)^3 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây