Một người lao động hàng năm nộp BHXH với số tiền là 10tr đồng/ năm và nộp đều trong vòng 30 năm. Lãi suất thị trường hàng năm ổn định ở mức 10%/ năm.

 1. Hãy xác định số tiền (gốc + lãi) mà BHXH có được từ người lao động sau 30 năm?
 2. Khi người lao động nghỉ hưu, nếu như người này có thể sống thêm 30 tuổi thì mỗi năm người này được nhận số tiền là bao nhiêu để đến sau 30 năm là vừa hết số tiền đó. Biết rằng lãi suất thị trường vẫn ổn định là 10%/ năm. giả thiết các khoản thu phát sinh cuối kỳ. 
 3.  Bài tập 6         
   Áp dụng công thức tính giá trị tương lai của dòng tiền đều cuối kỳ   
   Rate  10%      
   Nper                   30.000      
   Pmt                   10.000      
   PV         
   Type         
   FV                     1,645  FV(B40,B41,-B42,0)   
           
           
   Áp dụng công thức tính giá trị hiện tại của dòng tiền đều cuối kỳ   
   Ta có                  0.06  1/(1+10%)^30 
                    0.94  1-1/(1+10%)^30 
                    9.43  C59/10%   
     C=                 174  B54/C60   

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây