Ngày 10 tháng 1 năm 2017, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn 92/TCT-KK hướng dẫn về việc kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) đối với hóa đơn bỏ sót. Theo đó.

Kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn bỏ sót

  • Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế;
  • Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế;

Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh.

Sử dụng hóa đơn khi Doanh nghiệp chế xuất bán thanh lý tài sản cố định vào thị trường nội địa

Ngày 11 tháng 1 năm 2017, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn 302/TCT-TT&HT về việc sử dụng hóa đơn khi doanh nghiệp chế xuất bán thanh lý tài sản cố định vào thị trường nội địa.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu thanh lý tài sản cố định đã qua sử dụng vào thị trường nội địa thì doanh nghiệp được lựa chọn một trong hai cách sau:

  • Doanh nghiệp liên hệ với cơ quan thuế nội địa để cơ quan thuế nội địa cấp 01 hóa đơn lẻ GTGT (theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính). Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn GTGT lẻ để xuất bán máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển được xác định bằng (=) số thuế GTGT ghi trên hóa đơn bán lẻ thanh lý máy móc, thiết bị phương tiện vận chuyển trừ (-) số thuế GTGT nộp ở khâu nhập khẩu khi chuyển đổi mục đích sử dụng. Doanh nghiệp phải lập hóa đơn đủ 3 liên tại cơ quan thuế và phải nộp thuế đầy đủ theo quy định trước khi nhận hóa đơn lẻ; hoặc

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ, sử dụng hóa đơn thương mại theo hướng dẫn tại công văn số 16809/BTC-TCT ngày 25/11/2016 của Bộ tài chính. Trong trường hợp này, doanh nghiệp phải có văn bản nêu rõ lý do thanh lý, hình thức thanh lý, biện pháp thanh lý, lượng hàng cần thanh lý gửi Chi cục Hải quan quản lý và đăng ký tờ khai theo loại hình tương ứng, doanh nghiệp nội địa sẽ làm thủ tục nhập khẩu, nộp các loại thuế theo quy định.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây