blank

Ngày 04 tháng 6 năm 2018, Cục Thuế tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 10134/CT-TT&HT hướng dẫn thêm về thuế TNCN đối với phần thu nhập trúng thưởng từ hoạt động bốc thăm may mắn trong các sự kiện của Công ty. Theo đó:

  • Nếu người trúng thưởng không phải là công nhân viên của công ty và giá trị phần thưởng do bốc thăm trúng thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng thì công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN đối với phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng mà người trúng thưởng nhận theo từng lần trúng thưởng theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC.
  • Nếu người trúng thưởng là công nhân viên của công ty thì giá trị phần thưởng do bốc thăm trúng thưởng được coi là khoản thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của NLĐ và được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo biểu lũy tiền từng phần. Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Trường hợp công ty đã khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN đối với phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng mà người trúng thưởng nhận được theo từng lần trúng thưởng  theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì công ty thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định tại khoản 5, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây