Ngày 15 tháng 11 năm 2017, Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số
5249/TCT-TNCN hướng dẫn về chính sách thuế TNCN đối với tiền học phí
của các chương trình Kế toán/kiểm toán quốc tế ACCA.

blank

Theo công văn quy định:

Trường hợp công ty có hỗ trợ tiền học phí cho các nhân viên của mình phù
hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên theo kế hoạch của
công ty và chủ động trả tiền trước từ tài khoản ngân hàng của cá nhân.
Công ty sẽ hoàn trả tiền học phí bằng cách chuyển khoản vào tài khoản
ngân hàng của nhân viên, chứng từ chứng minh là các hóa đơn do tổ chức
đào tạo phát hành cho Công ty thì khoản hỗ trợ học phí này được trừ khi
xác định thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên này.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây