Phần mềm KBHXH đã nâng cấp phiên bản 4.0 ngày 18/10/2017

Truy cập vào linkhttp://hoidap.bhxhtphcm.gov.vn/showthread.php?t=18436

Một số lưu ý chính:

  • Hệ thống giao dịch điện tử mới dùng theo QĐ 595 và không cần phải lấy số hồ sơ.
  • Mẫu TK1-TS 595 phải nhập đầy đủ phụ lục thành viên hộ gia đình (cột thứ 26).
  • Định dạng ngày tháng là theo chuẩn US và có dạng MM/dd/yyyy.
  • Tên file đính kèm để ký số không được có dấu tiếng Việt, khuyến cáo càng ngắn càng tốt.
  • Cổng thông tin https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn mới hỗ trợ trình duyệt Chrome và khuyến cáo các bạn nên dùng trình duyệt này.
  • Tra cứu mã số BHXH của người lao động tại: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/P…-gia-dinh.aspx

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây