1. Hàng hóa phi mậu dịch  ? 
 • Hàng hóa phi mậu dịch là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại 
 • Bao gồm: 
  • Quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam; của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.
  • Hàng hóa của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức trên;
  • Hàng viện trợ nhân đạo;
  • Hàng hóa tạm nhập khẩu của những cá nhân được Nhà nước Việt Nam cho miễn thuế;
  • Hàng mẫu không thanh toán;
  • Dụng cụ nghề nghiệp, phương tiện làm việc của người xuất nhập cảnh;
  • Tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân;
  • Hành lý cá nhân của người nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của người nhập cảnh vượt tiêu chuẩn miễn thuế;
  • Hàng phi mậu khác.

(Theo Thông  112/2005/TT-BTC) 

blank

 1. Hàng hóa phi mậu dịch  được khấu trừ thuế GTGT? 
 • Khoản 10 Điều 15 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định như sau:

Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

=> Như vậy, điều kiện khấu trừ thuế GTGT tại Thông tư 26/2015/TT-BTC bổ sung và cho rằng cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng (tức hàng phi mậu dịch) của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thì đủ điều kiện có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

 • Căn cứ theo Điều 16, Thông tư 219/2013/TT-BTC thì DN cần có những chứng từ sau để kê khai khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa là quà biếu, quà tặng:
  • Chứng từ chứng minh việc hàng hóa đó là hàng được cho, biếu, tặng bao gồm  hợp đồng, giấy xác nhận…. 
  • Tờ khai hải quan đối với hàng nhập khẩu. 
  • Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Doanh nghiệp chỉ được kê khai thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu khi đã có giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây