1, Trường hợp áp dụng:

– Theo khoản 1 điều 12 Thông tư 39/2015/TT-BTC về “ Quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”, cụ thể như sau:

+ Nếu không xác định được trị giá hải quan theo các phương pháp quy định tại Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 Thông tư này thì trị giá hải quan được xác định theo phương pháp suy luận, căn cứ vào các tài liệu, số liệu khách quan, có sẵn tại thời điểm xác định trị giá hải quan.

2, Cách xác định trị giá hải quan theo phương pháp suy luận:

– Áp dụng tuần tự và linh hoạt các phương pháp xác định trị giá hải quan gồm PP trị giá giao dịch, PP trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt, PP trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự, PP trị giá khẩu trừ và PP trị giá tính toán. Và dừng ngay tại phương pháp xác định được trị giá hải quan, với điều kiện việc áp dụng như vậy phù hợp với các quy định tại khoản 2 Điều này.

3, Người khai hải quan và cơ quan hải quan không được sử dụng các trị giá gì để xác định trị giá hải quan:

+ Giá bán trên thị trường nội địa của mặt hàng cùng loại được sản xuất tại Việt Nam;

+ Giá bán hàng hóa ở thị trường nội địa nước xuất khẩu;

+ Giá bán hàng hóa để xuất khẩu đến nước khác;

+ Chi phí sản xuất hàng hóa, trừ các chi phí sản xuất hàng hóa được sử dụng trong phương pháp tính toán;

+ Trị giá tính thuế tối thiểu;

+ Trị giá do cơ quan hải quan xác định không tuân theo nguyên tắc và các phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Thông tư này hoặc trị giá do người khai hải quan khai báo khi chưa có hoạt động mua bán hàng hóa để nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam;

+ Sử dụng trị giá cao hơn trong hai trị giá thay thế để làm trị giá hải quan.

4, Một số trường hợp áp dụng linh hoạt các phương pháp xác định trị giá hải quan:

+ Vận dụng phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt hoặc hàng hóa nhập khẩu tương tự.

+ Vận dụng phương pháp xác định trị giá hải quan theo phương pháp trị giá khấu trừ.

+ Trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu được xác định bằng trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu giống hệt đã được xác định theo phương pháp trị giá khấu trừ hoặc phương pháp trị giá tính toán.

+ Trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu được xác định bằng trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu tương tự đã được xác định theo phương pháp trị giá khấu trừ hoặc phương pháp trị giá tính toán.

5, Chứng từ, tài liệu:

– Các chứng từ, tài liệu có liên quan đến việc xác định trị giá hải quan theo phương pháp đã được áp dụng linh hoạt để xác định trị giá hải quan quy định từ Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 Thông tư này.

Chú ý: Việc áp dụng linh hoạt các phương pháp xác định trị giá hải quan được thực hiện dựa vào cơ sở dữ liệu giá, nhưng không được vi phạm quy định về việc các trị giá không được sử dụng để xác định trị giá hải quan khi sử dụng phương pháp suy luận.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây