• Người có đủ quyền hạn, tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm của mình trước pháp luật mới có quyền ký trên hóa đơn, chứng từ kế toán.
  • Trong trường hợp không thể ký được thì có thể ủy quyền cho người khác ký thay nhưng phải tuân theo đúng các căn cứ pháp luật về việc chữ ký, ký thay trên hóa đơn.

Quy định ký thay trên hóa đơn chứng từ kế toán trong từng trường hợp cụ thể

a) Trường hợp người ký thay trên hóa đơn là nhân viên công ty

  • Trong trường hợp này thì nhân viên đó phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký
  • Người ký thay trên hóa đơn phải ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn (đóng dấu treo), tuyệt đối không đóng mộc vào vị trí thủ trưởng
  • Nhân viên công ty ký thay trên hóa đơn phải là người đã được ủy quyền

b) Trường hợp nhân viên quản lý ký thay trên hóa đơn trong công ty

  • Nếu như nhân viên quản lý được Thủ trưởng đơn vị ủy quyền cho cấp dưới (Giám đốc tài chính hoặc Kế toán trưởng) thì nhận viên quản lý đó phải ký thừa ủy quyền tại tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị” trên hóa đơn thì khi bán hàng. Giám đốc tài chính hoặc kế toán trưởng phải lý thừa ủy quyền trên tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị”, ghi rõ họ tên và đóng dấu của Công ty theo ủy quyền.

c) Trường hợp kế toán đóng dấu mộc trên vị trí thủ trưởng đơn vị

Trong trường hợp này người ký thay trên háo đơn là kế toán trưởng sẽ tham khảo nguồn thông tin dựa vào công văn số 209/TCT-CS 2015 ngày 20 tháng 01 năm 2015 chữ ký hóa đơn tại tiêu thức Thủ trưởng đơn vị.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây