Ngày 21 tháng 09 năm 2018, Cục  thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành công văn số 3037/CT-TTHT hướng dẫn kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với số thuế GTGT do cơ quan Hải quan ấn định theo kết quả sau thông quan. Theo đó, tùy theo thời điểm phát sinh hồ sơ khai hải quan để xử lý số thuế GTGT truy thu như sau:

  1. Trường hợp số thuế GTGT bị truy thu từ các tờ khai nhập khẩu trước ngày 01/01/2014 (ngày Thông tư số 219/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành) thì số thuế GTGT này không được kê khai khấu trừ (do đã quá thời hạn 6 tháng theo hướng dẫn tại điểm a, Khoản 7, Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012) và căn cứ khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu không bao gồm tiền thuế GTGT  phải nộp theo ấn định của cơ quan hải quan. Số thuế GTGT không được kê khai khấu trừ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
  2. Trường hợp số thuế GTGT bị truy thu từ các tờ khai nhập khẩu từ ngày 01/01/2014 thì xử lý như sau:

2.1 Đối với thuế GTGT ấn định do khai báo hải quan chưa đúng về mã số, thuế suất và tri giá hàng hóa nhập khẩu dẫn đến tính thuế GTGT phải nộp thì số thuế GTGT đã nộp do cơ quan Hải quan ấn định được kê khai khấu trừ.

2.2 Đối với số thuế GTGT ấn định đối với lượng nguyên liệu, vật tư thuôc loại hình nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu phát sinh chênh lệch số lượng nguyên liệu, vật tư thực tế cấu thành các thành phẩm xuất khẩu, thì xử lý như sau:

  • Trường hợp nguyên phụ liệu tồn thực tế ít hơn tồn theo hải quan do Công ty khi xây dựng định mức tiêu hao thấp hơn định mức tiêu hao thực tế sản xuất thì số thuế GTGT bị ấn định nêu trên được kê khai khấu trừ.
  • Trường hợp nguyên phụ liệu tồn thực tế ít hơn tồn theo khai hải quan trong khi định mức tiêu hao phù hợp với sản xuất thì Công ty được khai bổ sung khấu trừ thuế GTGT đầu vào do cơ quan hải quan ấn định. Số nguyên phụ liệu thiếu hụt nếu không do các nguyên nhân khách quan, bất khả kháng (theo quy định tại Khoản 1, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC), thì phải xác định như hàng đã tiêu thụ, phải xác định thuế GTGT đầu ra tương ứng; đồng thời kê khai bổ sung doanh thu tính thuế TNDN.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây