Ngày 14 tháng 3 năm 2017, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 834/TCT-DNL hướng dẫn về chính sách thuế đối với hàng cho, biếu, tặng từ quỹ phúc lợi. Theo đó:

  • Trường hợp doanh nghiệp sử dụng sản phẩm do chính doanh nghiệp sản xuất ra hoặc hàng hóa do doanh nghiệp mua về với mục đích để bán, sau đó sử dụng một phần để cho, biếu, tặng cán bộ công nhân viên của Doanh nghiệp trong dịp lễ, tết và trang trải bằng quỹ phúc lợi thì doanh nghiệp được kê khai khấu trừ thuế GTGT theo quy định và phải xuất hóa đơn, tính nộp thuế GTGT như trường hợp bán hàng hóa cho khách hàng.

Chính sách thuế đối với hàng cho, biếu, tặng từ quỹ phúc lợi

  • Trường hợp doanh nghiệp sử dụng quỹ phúc lợi mua hàng hóa từ bên ngoài để cho, biếu, tặng cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp trong dịp lễ, tết không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Khi xuất hàng hóa nêu trên để cho, biếu, tặng cán bộ, công nhân viên, doanh nghiệp không phải lập hóa đơn và không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây