1. Căn cứ vào phiếu nhập kho hạch toán vào sổ theo giá tạm tính chưa có thuế

Nợ 152, 153, 156: Số lượng nhập x Giá tạm tính
Có 111, 112, 331…: Số lượng nhập x Giá tạm tính

 

  1. Khi hóa đơn về, căn cứ vào hóa đơn, tiến hành hạch toán như sau:

a) Nếu giá mua = Giá tạm tính:

Nơ TK 133: Theo số tiền thuế trên hóa đơn.
Có Tk 111, 112, 331: Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất

b) Nếu giá mua > Giá tạm tính

– Phản ánh thuế
Nợ TK 133:
Có TK 111, 112, 331: Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất

– Điều chỉnh tăng
Nợ TK 152, 156: Số lượng x (Giá mua – Giá tạm tính)
Có TK 111, 112, 331: Số lượng mua x (Giá mua – Giá tạm tính)

c) Nếu giá mua < Giá tạm tính

– Phản ánh thuế:
Nợ TK 133:
Có TK 111, 112, 331: Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất

– Điều chỉnh giảm:
Nợ TK 111, 112, 331: Số lượng x (Giá tạm tính – Giá mua)
Có TK 152, 156: Số lượng x (Giá tạm tính – Giá mua)

Chú ý:

Để chứng mình được việc là hàng về trước hóa đơn về sau, cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

–  Hợp đồng/ Thoả thuận với các bên, các phiếu nhập, phiếu xuất kho, chứng từ chuyển tiền,…).
–  Trong hợp đồng phải ghi rõ: Thời điểm giao hàng, thời điểm giao nhận hoá đơn, chứng từ cho hàng đi đường (bên bán sử dụng Phiếu xuất kho kiêm lệnh vận chuyển/điều động, sau khi giao nhận đủ, thanh toán tiền mới xuất Hoá đơn GTGT).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây